Gümüşhane Hurdacı

Gümüşhane Hurdacı

 

 

İlgili bölgede madencilik ve ormancılık faaliyeti, taşıdığı bu alanlardaki potansiyelinden ötürü öne çıkmaktadır. Ancak 19. Yüzyılın sonlarına doğru maden ocakları kapatılıyor ve bu durum şehirde oldukça fazla bir oranda göç yaşanmasına sebep olmuştur.

 

 

Gümüşhane’nin yüz ölçümüne göre az bir kısmı ekilebilir arazi olmasına rağmen şehrin ekonomisinin dörtte biri tarıma dayalıdır. Bunun dışında şehirde, hayvancılık ve ormancılık da yapılmaktadır.

 

 

Şehrin isim kaynağı da olan “gümüş” madeni diğer maden kaynakları arasında ön plana çıkmaktadır.

 

 

Gümüş madeni dışında krom, bakır, linyit, demir gibi kaynaklar da bulunmaktadır.

 

 

Bölgede hâkim Gümüşhane hurdacısı olarak bölgenin, hurda kaynaklarını bilerek hareket ederiz.

 

 

20 yıldır uzmanlıkla yürüttüğümüz hurdacı hizmetlerinde kendimize kattığımız sayısız referans ile uzman Gümüşhane hurdacısıyız.

 

 

Gümüşhane, sanayi açısından çok gelişmiş değildir.

 

Her ne kadar sanayi gelişmemiş olsa da içinde barındırdığı hurda kaynağı ile Türkiye’nin geri kalan şehirlerindeki ham madde ihtiyacını karşılamak için hurda alımı yapılmalıdır.

 

 

Maalesef ülkemiz hala hurda ithalatı yapmaktadır. Hurda alımlarını yaparken hurdaların doğru tahlil edilmesi, tartılması ve fiyatlandırılması gerekir.

 

 

En iyi hurda hizmetinin de bu konuda pratikle uzmanlaşmış bir hurdacı yapabilir.

 

 

Maalesef hurdacılar arasında özellikle yüksek tonajlı ve toptan hurda alımları için gerekli ekip ve ekipmanlara sahip olamayan çok fazla hurdacı vardır.

 

Bu hurdacılar, size en yüksek fiyattan hurda alımı yaptıklarını iddia ederler.

 

 

Ancak profesyonel ve hakkaniyetli çalışma biçimine sahip olmadıkları için iş bitimine kadar olan süreçte size yansıttıkları bazı maliyetlendirmeler ile size yüksek kazanç sağlamamış olurlar.

 

 

Gümüşhane hurdacısı olarak Metsan Metal Hurda olarak çok sayıda toptan hurda alımını gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam ediyoruz.

 

 

7/24 bir şekilde konum, mekân farketmeksizin Gümüşhane hurdacısı olarak her zaman peşin ödemeli olarak hurda alımları yapmaktayız.

 

 

Gümüşhane hurdacısı olarak metal hurdacılık başta olmak üzere tüm hurda çeşitlerinin alımını gerçekleştirmekteyiz.

 

 

Hurdacılar arasında belki de bir defalığına elden çıkaracağınız hurdalarınızı olabildiğince en iyi fiyattan elden çıkarmak istiyorsanız Metsan Metal Hurda ile görüşün.

 

 

Hurda fiyat politikamızı, her daim güncel tuttuğumuz ve hurda borsasını baz aldığımız listelerimiz ile sağlamaktayız.

 

 

gümüşhane hurdacı

 

gümüşhane hurdacı