Hurdacılar


Hurda geri dönüşümü, ülke ekonomisi ve kaynakların verimli yönetilmesi açısından çok önemlidir. Maden cevherlerindeki metallerin elde edilmesi için gereken enerji, metal hurdaların geri dönüşümü için gereken enerjiye kıyasla çok daha fazladır.

 

Hurdacılar, hurda geri dönüşümü için çok etken rol oynayan meslek grubudur. Hurda ithalatının azalabilmesi ve sanayi faaliyetleri için gerekli olan ham madde ihtiyacının karşılanabilmesi için toptan hurda alımı ve yüksek tonajlı hurda alımı çok önemlidir.

 

Toptan hurda alımını, hurdacılar içerisinde hurda materyallerine çok iyi bir şekilde hâkim olan hurdacı firmalarının yapması gerekir.

 

Metsan Metal Hurda, 20 yıllık hurdacı deneyimi ile 7/24 toptan hurda alımını ve yüksek tonajlı hurda alımını, profesyonel hurdacı ekibiyle icra etmektedir.

 

Tüm toptan hurda verecek olan müşterilerine en yakın hurdacı konumunda olmak için Metsan Metal Hurda, tüm Türkiye’de hurda alım yapmaktadır.

 

Hurdacılar arasında sağladığımız yüksek hurda fiyatı ile müşterilerimiz açısından yüksek kazanç ilkesini benimseyerek işimizi yaparız.

 

Âtıl durumdaki iş yeri, inşaat atığı, gemi köprü gibi yapıların söküm ve yıkım işlemleri de dahil olmak üzere Metsan Metal Hurda, gerekli tüm ekip ve ekipmanıyla adresinizde olur!

 

Hassas ve şeffaf hurda tartım ve fiyatlandırma aşamalarından sonra tarafınıza her zaman nakit para takdim ederiz.

 

Hurdacı firmaları içerisinde şeffaf ve hakkaniyetli bir şekilde profesyonel hizmet almak istiyorsanız mutlaka bizimle irtibata geçmelisiniz.

 

Hurdalar konusunda bilinçli olun ve hurdalarınızı, yetkili hurdacılara satmaya çalışın.

 

Metsan Metal Hurda’ya 7/24 her zaman ulaşabilirsiniz!

 

en yakın hurdacı

Gümüşhane Hurdacı

Gümüşhane Hurdacı

 

 

İlgili bölgede madencilik ve ormancılık faaliyeti, taşıdığı bu alanlardaki potansiyelinden ötürü öne çıkmaktadır. Ancak 19. Yüzyılın sonlarına doğru maden ocakları kapatılıyor ve bu durum şehirde oldukça fazla bir oranda göç yaşanmasına sebep olmuştur.

 

 

Gümüşhane’nin yüz ölçümüne göre az bir kısmı ekilebilir arazi olmasına rağmen şehrin ekonomisinin dörtte biri tarıma dayalıdır. Bunun dışında şehirde, hayvancılık ve ormancılık da yapılmaktadır.

 

 

Şehrin isim kaynağı da olan “gümüş” madeni diğer maden kaynakları arasında ön plana çıkmaktadır.

 

 

Gümüş madeni dışında krom, bakır, linyit, demir gibi kaynaklar da bulunmaktadır.

 

 

Bölgede hâkim Gümüşhane hurdacısı olarak bölgenin, hurda kaynaklarını bilerek hareket ederiz.

 

 

20 yıldır uzmanlıkla yürüttüğümüz hurdacı hizmetlerinde kendimize kattığımız sayısız referans ile uzman Gümüşhane hurdacısıyız.

 

 

Gümüşhane, sanayi açısından çok gelişmiş değildir.

 

Her ne kadar sanayi gelişmemiş olsa da içinde barındırdığı hurda kaynağı ile Türkiye’nin geri kalan şehirlerindeki ham madde ihtiyacını karşılamak için hurda alımı yapılmalıdır.

 

 

Maalesef ülkemiz hala hurda ithalatı yapmaktadır. Hurda alımlarını yaparken hurdaların doğru tahlil edilmesi, tartılması ve fiyatlandırılması gerekir.

 

 

En iyi hurda hizmetinin de bu konuda pratikle uzmanlaşmış bir hurdacı yapabilir.

 

 

Maalesef hurdacılar arasında özellikle yüksek tonajlı ve toptan hurda alımları için gerekli ekip ve ekipmanlara sahip olamayan çok fazla hurdacı vardır.

 

Bu hurdacılar, size en yüksek fiyattan hurda alımı yaptıklarını iddia ederler.

 

 

Ancak profesyonel ve hakkaniyetli çalışma biçimine sahip olmadıkları için iş bitimine kadar olan süreçte size yansıttıkları bazı maliyetlendirmeler ile size yüksek kazanç sağlamamış olurlar.

 

 

Gümüşhane hurdacısı olarak Metsan Metal Hurda olarak çok sayıda toptan hurda alımını gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam ediyoruz.

 

 

7/24 bir şekilde konum, mekân farketmeksizin Gümüşhane hurdacısı olarak her zaman peşin ödemeli olarak hurda alımları yapmaktayız.

 

 

Gümüşhane hurdacısı olarak metal hurdacılık başta olmak üzere tüm hurda çeşitlerinin alımını gerçekleştirmekteyiz.

 

 

Hurdacılar arasında belki de bir defalığına elden çıkaracağınız hurdalarınızı olabildiğince en iyi fiyattan elden çıkarmak istiyorsanız Metsan Metal Hurda ile görüşün.

 

 

Hurda fiyat politikamızı, her daim güncel tuttuğumuz ve hurda borsasını baz aldığımız listelerimiz ile sağlamaktayız.

 

 

gümüşhane hurdacı

 

gümüşhane hurdacı